Flaga Rumunii Flaga Polski

2012-08-31 O weryfikacji tekstu przez native speakera.

Otrzymywane od klientów teksty do tłumaczenia  mają rozmaity charakter i przedstawiają zróżnicowany poziom trudności, stąd biura tłumaczeń nie zawsze oferują w podstawowej cenie usługę weryfikacji tekstu docelowego przez native speakera, tj. osoby dla której dany język jest językiem ojczystym. Za taką usługę pobierana jest dodatkowa opłata, którą klienci niechętnie chcą ponosić, uznając, że skoro tłumaczenie wykonuje wykwalifikowany tłumacz to ponoszenie dodatkowych kosztów sprawdzenia tekstu jest nieuzasadnione. Część agencji tłumaczeń wychodząc ze słusznego założenia, że weryfikacja przetłumaczonego tekstu wykonana przez native speakera jest absolutnie nieodzowna ujmuje ją w cenie standardowej, co należy uznać za dobrą praktykę.
Skończone studia i kilkuletni pobyt za granicą nie gwarantują, że nawet najlepszy tłumacz, dla którego język docelowy tłumaczenia nie był nigdy językiem kraju, w którym wzrastał i nadal w tym środowisku przebywa nie gwarantują perfekcyjnego tłumaczenia pozbawionego potknięć. Native speaker niejako intuicyjnie wyczuwa, że coś w przetłumaczonym tekście brzmi niepoprawnie, ba częstokroć nienaturalnie i z pewnością właśnie na ten fragment zwróci uwagę adresat tekstu, co może wpłynąć na negatywny odbiór całego tłumaczenia. Niekiedy tłumacz posiadający doskonałą znajomość danego języka obcego, którego nie jest rodzimym użytkownikiem popełnia błąd używając „zlepku słów”, których znaczenia adresat tłumaczenia może się jedynie domyślać, „bo tak się nie mówi, nie pisze”.  W takich przypadkach zabrakło intuicji językowo-kulturowej, którą mają jedynie native speakerzy, cechy równie ważnej, jak znajomość terminologii specjalistycznej
Kiedy warto zapłacić za weryfikację native speakera, jeśli nie jest to usługa standardowo wliczona w cenę usługi tłumaczeniowej ?
Odpowiedź jest prosta: zawsze, kiedy chcemy mieć pewność co do poprawności językowej, stylistycznej i gramatycznej przetłumaczonego tekstu, abyśmy nie musieli się rumienić, kiedy nasz kontrahent, partner biznesowy, urzędnik danego kraju podniesie ze zdziwieniem brwi nie rozumiejąc treści przetłumaczonego tekstu. W przypadku publikacji czy to drukiem, czy w Internecie, bez względu na to, jakie biuro tłumaczeń dokonało przekładu tekstu, należy zawsze upewnić się, że zostało one sprawdzone przez native-speakera, który bezbłędnie posługuje się danym językiem, a tematyka tekstu nie jest mu obca.

Zaufali nam