Flaga Rumunii Flaga Polski

2011-01-14 Nie płać więcej za tłumaczenia mołdawskie

Język rumuński jest językiem urzędowym Rumunii i jedynym urzędowym językiem Mołdawii (Mołdowa, Republika Mołdowy). Ten ostatni oficjalnie, ze względów czysto politycznych, a nie lingwistycznych nazwano językiem mołdawski. Swego rodzaju kuriozum stanowi wydany w 2003 roku, w Kiszyniowie słownik rumuńsko-mołdawski autorstwa Vasile Stati [„Dicţionar moldovenesc-românesc”]. Często o języku mołdawskim mówi się jako o tzw. dialekcie języka rumuńskiego, który niespecjalnie różni się od języka bazowego. Władze Mołdawii nie stosują pisowni zgodnej z zaleceniami ostatniej reformy ortografii języka rumuńskiego (np. â zamiast î), więc być może niektórzy tłumacze przysięgli języka mołdawskiego na tym opierają swoje twierdzenie o odmienności języka mołdawskiego od rumuńskim i w związku z tym pobierają za wykonywane tłumaczenia polsko-mołdawskie lub mołdawsko-polskie znacznie wyższe opłaty. Taka praktyka wydaje się nieuprawniona i krótko mówiąc nieetyczna.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP językiem urzędowym Republiki Mołdowy jest język mołdawski (tożsamy z rumuńskim). Ilekroć jest mowa o języku mołdawskim w nawiasie pojawia się język rumuński.
Nie dajcie się Państwo nabierać tłumaczom przysięgłym języka mołdawskiego, którzy pobierają wyższe stawki za tłumaczenia z /na język mołdawski.

Zaufali nam