Flaga Rumunii Flaga Polski

2011-02-10 Wpis do Rejestru Tłumaczy NOT

W dniu 19.01.2011 roku Pani Anna Kaźmierczak po spełnieniu wymogów formalnych została wpisana do rejestru tłumaczy technicznych i specjalistycznych  NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ  Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie (numer rejestru 011383), i otrzymała zaświadczenie uprawniające do wykonywania tłumaczeń tekstów  technicznych i specjalistycznych z języków rumuńskiego, mołdawskiego na język polski oraz z języka polskiego na języki rumuński, mołdawski.

Zaufali nam