Flaga Rumunii Flaga Polski

2011-07-28 ROLA TŁUMACZA W TRAKCIE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

                   Często rola tłumacza, uczestniczącego w spotkaniach biznesowych postrzegana jest, jako mało istotna. Zakładanie, że tłumaczem może być każdy, kto deklaruje znajomość języka obcego, może wiązać się z ryzykiem niepowodzenia w negocjacjach z partnerami zagranicznymi, ba, nawet utratą intratnego kontraktu. Rzetelne tłumaczenie, jakie może zapewnić tylko dobry tłumacz, nie polega jedynie na mechanicznym przekładzie, lecz wymaga znacznie większej wiedzy, niż tylko językowej. Dobry tłumacz ustny powinien cechować się wysokimi kompetencjami językowymi, wszechstronną wiedzą, odpornością na stres, umiejętnością kojarzenia faktów i podzielnością uwagi. Nie bez znaczenia jest również umiejętność oceny sytuacji, intencji i emocji, towarzyszących wypowiedziom osób, które pochodzą z różnych obszarów językowych i kulturowych. Niejednokrotnie, to właśnie dzięki dobremu tłumaczowi i jego znajomości kultury oraz obyczajów kraju języka docelowego udaje się uniknąć nieporozumień, zapobiec różnego rodzaju gafom i wpadkom, a niefortunne wypowiedzi osób z kraju języka wyjściowego przy dobrym tłumaczeniu ulegają cudownej metamorfozie i zostają oczyszczone z kłopotliwego balastu.

W trakcie spotkań biznesowych, które wiążą się z wyjazdami i pobytem w przestrzeni kulturowo i językowo obcej zlecającemu tłumaczenie, tłumacz  staje się dla swojego zleceniodawcy nie tylko asystentem, dbającym o doskonały przekład, ale jednocześnie przewodnikiem pozostającym do  jego dyspozycji w przypadku pojawienia się dodatkowych potrzeb, takich jak choćby wyjście do muzeum lub zwiedzanie miasta, w którym nieznający języka tymczasowy pracodawca czuje się obco i niepewnie.

         I chociaż panuje opinia, skądinąd słuszna, że dobry tłumacz ustny powinien być niewidoczny, to podczas spotkania biznesowego równie ważne, jak wymienione wyżej kompetencje, są jego zadbany wygląd i schludny strój, odpowiednia intonacja i gesty, które nie będą zakłócały odbioru

         Dobry tłumacz uczestniczący w spotkaniach biznesowych, to znacznie więcej niż połowa sukcesu, dlatego jego dobór powinien być równie ważny, jak wybór miejsca, opracowanie strategii i przebiegu spotkania biznesowego.

Zaufali nam