Flaga Rumunii Flaga Polski

2013-12-05 Mołdawianie mówią po rumuńsku

 

       Rumuński został językiem urzędowym Mołdawii. 5 grudnia 2013 r. Mołdawski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Mołdawianie nie mówią już po mołdawsku, lecz po rumuńsku.
Swoją decyzję poparł tym, że w tekście Deklaracji o niepodległości Republiki Mołdawii za język urzędowy uznano rumuński. Co prawda w Konstytucji Mołdawii wskazano, że językiem urzędowym jest mołdawski, jednak wspomniana Deklaracja ma większą moc prawną niż ustawa zasadnicza.

 

Zaufali nam