Flaga Rumunii Flaga Polski

2014-03-19 Z zapisków tłumacza: dwa słowa

W dokumentach wydawanych w Rumunii  i Republice Mołdawii spotykam się z dwoma słowami “procuratură” i “parchet". Obydwa oznaczają to samo, czyli prokuraturę - organ państwowy, którego zadaniem jest strzeżenie praworządności, ściganie przestępstw ect. W DEX-ie* pod hasłem procuratură czytamy min., że w okresie komunizmu taką nazwą  zastąpiono dotychczas używany termin parchet, określający urząd państwowy stojący na straży praworządności.
Obecnie, w rumuńskich dokumentach nie znajdziemy słowa procuratură, skutecznie zastąpił go termin parchet. Termin ten ma swoje źródło w prawie francuskim. Tradycja mówi, że kiedyś krzesła prokuratorów były ustawiane na parkiecie sali posiedzeń, tuż obok adwokatów, sędzia zajmował miejsce wyżej, na podium. 
W dokumentach mołdawskich próżno szukać terminu parchet. W tamtejszej terminlogii prawnej i prawniczej  obowiązuje określenie  procuratura, zaczerpnięte z języka rosyjskiego.
Jednak bez względu na nazwę, parchet czy procuratură, w obydwu organach zasiadają funkcjonariusze publiczni zwani tak samo, tak w Rumunii jak i Republice Mołdawii, "procurori", czyli prokuratorami.

DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române – rumuński odpowiednik Słownika Języka Polskiego.
Procuratură (niem. Prokuratur, ros. Procuratura)
Parchet (fr. Parquet)

Zaufali nam