Flaga Rumunii Flaga Polski

2012-09-12 XIV Dni Polskie w Suczawie

W dniach od 6.09.2012 r. do 8.09.2012 r. odbyły się po raz 14-ty Dni Polskie w Suczawie  zorganizowane przez prężnie działający Związek Polaków w Rumunii, którego siedzibą jest Dom Polski wybudowany staraniem członków Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w latach 1903-1907.
Najważniejszym wydarzeniem kolejnych Dni Polskich było sympozjum naukowe poświęcone relacjom polsko-rumuńskim, w trakcie którego ponad 40 naukowców z Polski, Rumunii i Republiki Mołdawii wygłosiło swoje wykłady nawiązujące do historii i kultury obydwu narodów. Tegoroczne sympozjum zatytułowane „Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe” składało się z trzech paneli tematycznych; W kręgu historii, W kręgu kultury i W kręgu problematyki mniejszości narodowych.
Wydarzeniu towarzyszyły promocje książek poświęconych tematyce rumuńskiej i polskiej z zakresu historii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa, które w ostatnich miesiącach ukazały się na  polskim rynku wydawniczym:

Zwieńczeniem Dni Polskich na Bukowinie, w Rumunii były hucznie obchodzone polonijne dożynki zorganizowane w Nowym Sołońcu (Soloneţul Nou). 

Zaufali nam