Flaga Rumunii Flaga Polski

2016-06-21 Polska i Rumunia w Europie Środkowej

W czerwcu 2016 roku, w Krakowie, Instytut Historii UJ,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rumuński Instytut Kultury w Warszawie zorganizowali polsko-rumuńską konferencję naukową pt. „Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku”, poświęconą pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka.

Do Krakowa zjechali naukowcy i badacze z Polski i Rumunii, gdzie podczas dwóch dni (2-3 czerwca 2016), przedstawiono ponad 30 referatów o zróżnicowanej tematyce. 

Zaufali nam